Nyhetsbrev for desember ute

Nyhetsbrev for desember ute

Les hele nyhetsbrevet her: https://mailchi.mp/65595f24b347/627cqymdle

Eolus ansetter tekniske forvaltere på Øyfjellet vindkraftverk

Som en del av å sikre maksimal produksjon i vindkraftverket når anlegget er i drift, leter Eolus nå etter to tekniske forvaltere. Oppgavene er varierte og inkluderer både kontorarbeid (inkludert løpende produksjon av rapporter om turbinenes ytelse) og arbeid ute i vindkraftverket (egenkontroll og inspeksjoner). Sammen med Eolus driftsøkonomer vil du ha nær kontakt med parkens eier.  […]

Øyfjellet Wind ønsker Nordex’ to første ansatte i Mosjøen hjertelig velkommen

Nordex som skal levere og drifte turbinene på Øyfjellet vindkraftverk, har ansatt sine første serviceteknikere i Mosjøen. Bjørnar og Åge skal sørge for at vindturbinene fungerer optimalt i driftsfasen og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Bjørnar og Åge er de to første lokale ansatte i Nordex og har allerede startet i jobben. Fire til har […]

Arbeid med ny bru over Skjerva i gang

Øyfjellet vindkraftverk bygger ny bru over Skjerva. Denne uken starter omlegging av kabler og rivingen av dagens bru starter i uke 45. Byggingen av ny bru skal ta åtte til ni uker, og den vil stå ferdig i desember.  Vefsn kommune og Øyfjellet vindkraftverk ønsker at flest mulig som skal til og fra Mosjøen sentrum […]

Arbeidet på Øyfjellet fortsetter

Etter kjennelsen i Oslo Tingrett er det nå klart for at arbeidet med å etablere Øyfjellet vindpark kan fortsette. Det var reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke som begjært midlertidig forføyning mot vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Behandlingen i Oslo Tingrett fant sted i september. 9. oktober ble det klart at kravet fra  reinbeitedistriktet ble avslått. Daglig leder Erik Mortensen er […]

Aktivister på Tveråvegen og i planområdet 12.09.20

Lørdag 12. September møtte noen få aktivister opp i Tveråvegen og oppe på Heifjellet. Målet deres var å hindre dieselleveranse og utbygging. Politiet var raskt til stede og aktivistene fikk dermed ikke hindret transport inn og ut av anleggsområdet. På Heifjellet tok aktivistene seg frem til en borerigg, og fikk stanset den i en halvtimes […]

Nordex ansetter serviceteknikere og Service Site Manager

Turbinleverandør Nordex ansetter nå Service Site Manager og åtte serviceteknikere til Øyfjellet vindkraftverk. Første lag skal være på plass i høst. Les mer om stillingene og søk her: Site manager: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=190988157 Servicetekniker: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=187896121

Bom på Tveråvegen

Det er satt opp bom på Tveråvegen ved brakkeriggen da dette er et anleggsområde og utbygger har HMS-ansvar. Varetransport som skal forbi må ringe vakttelefon til Veidekke; 46504892, publikum ringer Eolus; 48240992 for å få åpnet bommen. Statsskog som grunneier, Tverråga veiforening og andre berørte grunneiere og brukere av veien er informert via signerte og […]

Reduksjon i planområdet

Eolus og Øyfjellet Wind AS har søkt OED og fikk den 26. juni innvilget en reduksjon i planområdet for Øyfjellet vindkraftverk på 9.2 km2. Endringen er inkludert i den statlige arealplanen og området som er tatt bort er Øyfjellet i øst. Den teknologiske utviklingen innenfor vindkraft har gått raskt og vi har vært i stand […]

Øyfjellet vindkraftverk lanserer egen hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden til Øyfjellet vindkraftverk!