Øyfjellet vindpark overtatt av Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet vindpark overtatt av Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet vindpark ble satt i drift i september 2022. Nå har Øyfjellet Wind AS overtatt vindparken fra utbyggeren, Eolus Vind.   Øyfjellet Wind og Eolus Vind er enige om at endelig gjennomføring, i tråd med vilkårene i avtalen for planlegging og bygging av vindparken (EPCM-avtalen), er oppnådd. Partene er også enige om omfang og ansvar for […]

Alle turbiner satt i drift

Turbin nummer 72 er nå satt i drift. Det betyr at alle turbinene nå har produsert energi. – Dette er en helt spesiell milepæl i prosjektet, sier daglig leder i Øyfjellet vindpark.  - Den siste tiden har vi jobbet for å sette de siste turbinene i drift. Nå er vi endelig i mål med dette […]

72 av 72 turbiner på plass

72 av 72 vindturbiner er nå på plass. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere: Nordex Energy, Linka, Veidekke, Linea, Vefsn kommune og Eolus med flere. Vi vil også takke hele lokalmiljøet for tålmodigheten i en periode med mange transporter gjennom Mosjøen. Prosjektet går nå inn i en ny fase hvor turbinene gjøres klar til å […]

Nyhetsbrev for september 2021 er ute

Nå er nyhetsbrevet med nyheter fra september måned ute. Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev september 2021 Fin lesning!

60 turbiner er montert

Byggingen av vindkraftverket pågår. Per i dag er 60 vindturbiner av de 72 reist og 6 produserer strøm. Vindkraftverket vil omfatte 72 turbiner av modellen Nordex N149 5,x MW med en installert effekt på 400 MW.

MTA-planen endelig godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for utbyggingen på Øyfjellet. - Vi er fornøyde med at departementet har godkjent MTA-planen. Nå ser vi frem til å fullføre dette viktige prosjektet for å redusere utslippene og bidra med mer fornybar energi lokalt, sier Erik Mortensen, daglig leder i Øyfjellet Wind. Øyfjellet vindpark startet som […]

Nyhetsbrev for juni 2021 er ute

Nå er nyhetsbrevet med nyheter fra juni måned ute. Trykk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev Juni 2021

Flytting av parkeringsplassen for Bystranda

Øyfjellet Wind AS og Eolus, Vefsn kommune og Mosjøen Båtforening er blitt enige om at Mosjøen Båtforening rydder området sitt og tilbyr 65 P-plasser for besøkende til Bystranda der. Som motytelse skal Øyfjellet Wind AS og Eolus opparbeide og asfaltere området til Mosjøen Båtforening. Videre mottar Vefsn kommune et tilskudd på 200 000 kr til […]

Vindkraftavtale sikrer 26 millioner årlig til Vefsn kommune

Kommunestyret i Vefsn har gått samlet inn for avtalen med vindkraftverket i Øyfjellet. Selskapet er godt fornøyd med at avtalen er i havn, og håper inntektene blir et solid bidrag til lokalsamfunnet.  Et enstemmig kommunestyre i Vefsn godkjente avtalen om vindkraftverket på Øyfjellet torsdag 17. juni. For Vefsn kommune innebærer avtalen at kommunen mottar til […]

Info til Mosjøen byen gjeldende midlertidig parkering ved Bystranda

På grunn av fortsatt stor aktivitet i havneområdet der Øyfjellet Wind AS har en hel del turbinkomponenter lagret, så har parkeringsområdet til Bystranda blitt lagt om i overnskomst med kommunen. Det midlertidige området og hvordan dere kommer dit, kan dere se på kartet. I forbindelse med at vi er kommet til enighet om en midlertidig […]